192019Th12
Thất bại điều trị HIV với thuốc ARV

Thất bại điều trị HIV với thuốc ARV

Bài chia sẻ của Bác sĩ Nguyễn Duy Thế – Bệnh viện 175 – TPHCM Chuyên khoa bệnh nhiệt đới – Chuyên gia tư vấn và điều trị HIV/AIDS với 28 năm kinh nghiệm. Những trường hợp thất bại điều trị HIV chủ yếu là tuân thủ điều trị kém, uống PEP sau 72 giờ,…